DeliFres+ - Tươi Ngon - Bổ Dưỡng - An Toàn

Công Bố Sản phẩm

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
STT
TÊN HỒ SƠ
FILES
1
Sữa chua thanh trùng có đường DeliFres+
Tải hồ sơ
2
Sữa chua thanh trùng nha đam DeliFres+
Tải hồ sơ
3
Sữa tươi thanh trùng không đường DeliFres+
Tải hồ sơ
4
Sữa tươi thanh trùng ít đường DeliFres+
Tải hồ sơ
5
Sữa chua thanh trùng thạch dừa dưa lưới DeliFres+
Tải hồ sơ
6
Chè dừa dầm DeliFres+
Tải hồ sơ
7
Chè dừa dầm lá dứa DeliFres+
Tải hồ sơ
8
Chè dừa dầm sầu riêng DeliFres+
Tải hồ sơ
9
Chè dừa dầm đậu biếc DeliFres+
Tải hồ sơ
10
Chè dừa dầm
Tải hồ sơ
11
Công văn thay đổi HSD sản phẩm
Tải hồ sơ
12
CV bổ sung đơn vị sx chè dừa dầm truyền thống
Tải hồ sơ
13
CV bổ sung đơn vị sx chè dừa dầm sầu riêng
Tải hồ sơ
14
CV bổ sung đơn vị sx chè dừa dầm lá dứa
Tải hồ sơ
14
CV bổ sung đơn vị sx chè dừa dầm hoa đậu biếc
Tải hồ sơ
Scroll to Top